Hydrostop-Płyn Iniekcyjny
Prod nr 742


160,00 PLN netto
196,80 PLN brutto
(16zł/1l)

Kontakt z doradcą »
Hydrofobowa blokada przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci w konstrukcjach murowanych, łączonych dowolną zaprawą. Produkt nr 742.

Hydrostop-Płyn Iniekcyjny służy do zatrzymywania kapilarnego przenikania wody przez mury budowli w poziomie. Blokadę tę stosuje się do izolowania nowych i wieloletnich murów z cegły, kamienia, pustaka i bloczka gazobetonowego łączonych dowolną zaprawą. Niniejszy produkt stosuje się w powyżej podanym zakresie w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, użyteczności publicznej, z wykonaniem nawiercania od wewnątrz lub z zewnątrz konstrukcji. Produkt jest niepalny. Do ścian z cegły czerwonej na mocnej zaprawie cementowowapiennej stosuje się zazwyczaj Hydrostop-Iniekcyjny nr 721. Hydrostopu-Płynu Iniekcyjnego nie stosuje się do ścian zanieczyszczonych detergentami, mydłem lub azotanami w ilości ponad 2g/dm3.

Własności produktu

  • Blokada dla wilgoci kapilarnej,
  • Roztwór wodny, bezwonny, ekologiczny,
  • Odporny na wody gruntowe agresywn. XA2.

Produkty polecane:


« Powrót do produktów

Katalog ogólny HYDROSTOP

  • Instrukcje techniczne
  • Referencje
  • Polityka jakości
  • Gwarancje
  • Wyniki badań
  • Opinie klientów
  • Kompleksowe wykonawstwo

Pobierz katalog