Zwroty

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z firmą Hydrostop za pośrednictwem sklepu internetowego hydrostop.pl, kwestię zwrotu reguluje pkt 14 Regulaminu sklepu internetowego.

Jeżeli umowa została zawarta z nami innymi kanałami to obowiązuje polityka zwrotów opisana w pkt 8 Ogólnych Warunków Sprzedaży.

Zobacz też formularz odstąpienia od umowy.