Pobierz

Projekty DWG i PDF

Lista rysunków w formacie PDF oraz DWG przedstawiający najczęściej spotykane przypadki i charakterystyczne elementy, gdzie stosuje się hydroizolację. Część rysunków została wykonana jako odpowiedź na konkretne pytania projektantów i wykonawców.

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne produktów obejmujące m.in. zakres zastosowania, wymagania szczegółowe, sposób i warunki nanoszenia oraz transportu i składowania.

Karty techniczne produktów

Karty techniczne produktów, aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty PZH, wyniki badań - do pobrania ze strony każdego produktu.