Referencje

Hydrobudowa-1 - dowiedziona trwałość Hydrostopu na ponad 20 lat eksploatacji


1) Badaniami uszczelnień i ich wykonawstwem z zastosowaniem środka Hydrostop zajmujemy się od 1985r.
2) Przez ten okres ponad 20 lat wykonaliśmy uszczelnienia z zastosowaniem Hydrostopu na dziesiątkach obiektów np. takich jak:
-zbiorniki na wodę pitna,
-oczyszczalnie ścieków,
-tunele i stacje metra w Warszawie,
-przepompownie wody i ścieków,
-piwnice budynków jednorodzinnych i garaże podziemne,
-ściany szczelinowe i płyty fundamentowe w budynkach wysokich,
-różne obiekty w budowlach hydrotechnicznych,
-różne podziemne obiekty na terenie Instytutu Energii Atomowej w Świerku k/Otwocka.
3) Najstarsze uszczelnienia wykonane przez naszą firmę osiągnęły wiek przeszło 20 lat i nie zanotowaliśmy przypadków zmian powodujących rozszczelnienie powłok i uszczelnień punktowych wykonanych ze środkami Hydrostop.
4) W dniu 27.03.2008r. zwróciliśmy się z prośbą o opinię do dwóch firm eksploatujących uszczelniane elementy wykonane przed 20 laty. Uzyskaliśmy potwierdzenie, że miejsca w których wykonano naprawy z zastosowaniem Hydrostopu są nadal całkowicie wodoszczelne.
Prezes
mgr inż. Kazimierz Ładyżyński