Referencje

Konstrukcje mostowe uszczelniane Hydrostopem przez DROMOS sp.j


Zastosowany materiał charakteryzował się wysoką jakością, bardzo dobrymi właściwościami technicznymi oraz łatwością układania. Współpraca z dostawcą przebiegała wzorowo, zamówienie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie, firma zaproponowała również bardzo korzystne warunki płatności.

Wyrażając powyższą opinię na temat dostarczonych produktów z pełną odpowiedzialnością polecamy przedsiębiorstwo HYDROSTOP z Warszawy jako partnera godnego i wiarygodnego przy dostawie materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w pracach mostowych.
Dyrektor
inż Zdzisław Zakrzewski