Referencje

BARG-Hebda Betontechnik Sp. Z o.o.


Szanowni Państwo!
Pragnę poinformować, że firma Barg-Hebda Betontechnik Sp. z o.o., która specjalizuje się w diagnostyce konstrukcji budowlanych oraz robotach uszczelnieniowych, izolacyjnych, naprawach konstrukcji betonowych, stosuje z dobrym skutkiem Wasze produkty od chwili powstania w 1999 roku.
Przy użyciu materiałów Hydrostop firma wykonywała m.in. uszczelnienia w komorach technologicznych zbiorników na wodę pitną w II i III strefie zasilania miasta Kielc, w garażach podziemnych budynku Plaza w Warszawie przy ul. Zwycięzców: Obecnie przy użyciu tych materiałów wykonywana jest izolacja płyty fundamentowej na budowie zespołu mieszkalno-usługowego przy ul. Ostrobramskiej, również w Warszawie. Bardzo często materiały Hydrostop wykorzystywane są przy doszczelnieniach i pracach poprawkowych po wykonanych już izolacjach.
Osobiście stosuję materiały Hydrostop od roku 1987. Przy ich uzyciu uszczelniałem m.in. zbiorniki na wodę pitną w Suchedniowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, basen pływacki w Lubinie. We wszystkich przypadkach wykonane uszczelnienia zdały egzamin.
Prezes Zarządu
dr inż. Lesław Hebda