Referencje

Jendynka S.A. - Opolskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego


1. Budowa eksportowa - Nova Huta - Ostrava w Czechach:
a) w naprawach kilkudziesięciu przecieków w starych obiektach żelbetowych Wydziału energetyki w okresie: sierpień 1993 - luty 1994. Wykorzystano 800kg Hydrostopu Fix. Uzyskano b. pozytywne efekty jakościowe zastosowania preparatów - w ocenie naszej i strony czeskiej

b) w związku z powyższym poszerzyliśmy zapotrzebowanie w/w budowę na wykonanie następnych uszczelnień w ilości 700kg Hydsrostopu Fix i 300kg Hydrostopu.

2. Budowa Oczyszczalni Ścieków w Zakładach Bawełnianych "PROTEX" w Prudniku - nowe zbiorniki:
a) zastosowano 50 kg Hydrostopu Fix do uszczelnienia lokalnych przecieków punktowych,
b) wykonano 650 m2 isolacji wodoszczelnej 3 warstwowej, zużywając 20 kg Hydrostopu.

3. Budowa Zakładu Uzdatniania Wody w Kędzierzynie-Koźlu "przejście przez rzekę Odrę".

W miesiącu grudniu 1993r. wykonano wewnętrzną i zewnętrzną trójwarstwową izolację wodoszczelną na świeżym wilgotnym betonie dwóch studzienek ST-3 i ST-5. Łączna powierzchnia 360m2. Uzyskano znaczące oszczędności finansowe, krótki czas realizacji. Przede wszystkim jednak uzyskano możliwoś wykonania pilnych prac w niekorzystnych warunkach pogodowych i technologicznych dla innych stadardowych izolacji wodoszczelnych na wilgotnym betonie.

4. Uwagi i oceny dodatkowe.
W zakładowym laboratorium budowlanym przeprowadzono również badania wodoszczelności na próbkach ? - 30 i h - 15 cm, z naniesioną 3krotnie powłoką z Hdrostopu. Beton bez powłoki przepuszczał wodę przy 0,2 MPa. Przy zastosowaniu Hydrostopu uzyskano wyniki pozytywne.

Członek Zarządu
Dyrektor d/s Produkcji
ins. Józef Balańczyk