Hydrostop-Fix
Prod nr 303, 304


25,00 PLN netto
30,75 PLN brutto
(10zł/1kg)

Kontakt z doradcą »
bestseller
Cement szybkowiażący z dodatkiem krystalizującym służący do plombowania wycieków wody

Cementy szybkowiążące Hydrostop-Fix mogą być użyte do tamowania aktywnych wycieków wody w konstrukcjach betonowych w przypadkach:

 • styków roboczych,
 • rys skurczowych i pęknięć w betonie,
 • przekuć instalacyjnych,
 • cieknących powierzchni betonowych i innych wycieków.

Hydrostop-Fix stosuje się do uszczelniania budowli betonowych przy występującym parciu wody, np. wody gruntowej napływającej do piwnic, studzienek lub kanałów, wody wyciekającej z napełnionego zbiornika itp. Fix 304 może być stosowany pod wodą. Przy temperaturach <15oC stosować Fix 303.
Niniejsze produkty stosuje się w powyżej podanym zakresie od wewnątrz i z zewnątrz konstrukcji w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, użyteczności publicznej. Produkty są niepalne.

Hydrostop-Fix: własności produktu

 • Błyskawicznie tamuje wycieki,
 • Dobra kleistość, plastycznosc i przyczepnosć,
 • Dobra penetracja w otaczające materiały ponad 5cm
 • Dobra wytrzymałość i mrozoodporność,
 • Wodoszczelny na 60m słupa wody,
 • Odporny na wody gruntowe agresywn. XA2,
 • Odporny na pH > 4,5 do pH 12,5,
 • Odporny na ścieki bytowe i oleje,
 • Produkt paroprzepuszczalny,
 • Kompatybilny z betonem,
 • Jednoskładnikowy do zmieszania z wodą.

Obecnie Hydrostop-Fix jes znakowany znakie CE. Na życzenie udostępniamy deklarację właściwości użytkowych.

Jeśli Hydrostop-Fix słabo wiąże w warunkach poligonowych to należy skorzystać z porad

« Powrót do produktów

Katalog ogólny HYDROSTOP

 • Instrukcje techniczne
 • Referencje
 • Polityka jakości
 • Gwarancje
 • Wyniki badań
 • Opinie klientów
 • Kompleksowe wykonawstwo

Pobierz katalog