Filmy - przykłady aplikacji produktów Hydrostop

1. Uszczelnienie spodu płyty dennej oraz zamka w ścianie szczelinowej

Uszczelnienie spodu płyty dennej oraz zamka w ścianie szczelinowej
Zastosowane produkty:

2. Uszczelnienie płyty fundamentowej oraz ścian fundamentowych

Uszczelnienie płyty fundamentowej oraz ścian fundamentowych
Zastosowane produkty:

3. Uszczelnienie aktywnych wycieków wody

Uszczelnienie aktywnych wycieków wody
Zastosowane produkty:

4a. Hydroizolacja nowych zbiorników na wodę i ścieki

Hydroizolacja nowych zbiorników na wodę i ścieki
Zastosowane produkty:

4b. Naprawa i doszczelnienie istniejących betonowych zbiorników na wodę i ścieki

Naprawa i doszczelnienie istniejących betonowych zbiorników na wodę i ścieki
Zastosowane produkty:

5. Uszczelnienie ścian murowanych od wilgoci kapilarnej, iniekcja grawitacyjna

Uszczelnienie ścian murowanych od wilgoci kapilarnej, iniekcja grawitacyjna
Zastosowane produkty:

5a. Uszczelnienie ścian murowanych od wilgoci kapilarnej, iniekcja grawitacyjna produktem Hydrostop-Płynny

Uszczelnienie ścian murowanych od wilgoci kapilarnej, iniekcja grawitacyjna produktem Hydrostop-Płynny
Zastosowane produkty:

6. Roboty hydroizolacyjne na balkonie

Roboty hydroizolacyjne na balkonie
Zastosowane produkty:

5b. Uszczelnienie ścian murowanych od wilgoci kapilarnej, iniekcja ciśnieniowa

Uszczelnienie ścian murowanych od wilgoci kapilarnej, iniekcja ciśnieniowa
Zastosowane produkty:

7. Uszczelnienie zielonych dachów (dachów odwróconych) i tarasów

Uszczelnienie zielonych dachów (dachów odwróconych) i tarasów
Zastosowane produkty:

8. Mata

Mata
Zastosowane produkty:

9. Uszczelnienie betonu przez krystalizację - pod mikroskopem

Uszczelnienie betonu przez krystalizację - pod mikroskopem
Zastosowane produkty: