Dlaczego warto używać Hydrostop?

Poniższa tabela zawiera zestawienie cech produktów systemu Hydrostop, przedstawionych w formie porównania z różnymi materiałami chemii budowlanej.

Kolorem pomarańczowym zaznaczono materiały cieszące się obecnie największym powodzeniem. Czarnym pogrubieniem zaznaczono grupy materiałów, które warto zastąpić materiałami Hydrostop, zaznaczono metody, których nie zaleca się jako kłopotliwych, ryzykownych lub nadmiernie kosztownych, oraz zaznaczono problemy, których można uniknąć stosując technologię oferowaną przez firmę Hydrostop. Natomiast podkreśleniem zaznaczono miejsca, po kliknięciu których można zasięgnąć dodatkowych informacji. Ze zrozumiałych względów nie są tu podane nazwy firm oferujących materiały izolacyjne mniej atrakcyjne od Hydrostopu.

Rodzaj Hydrostopu (numer i nazwa)

Argumenty za stosowaniem grupy produktów

Argumenty za zastosowaniem konkretnego produktu
209
Mieszanka Profesjonalna
Mineralne powłoki o działaniu penetrującym-wgłębnym są bardzo atrakcyjne dla inwestorów, gdyż przy niewygórowanej cenie uzyskuje się skuteczne uszczelnienie i ochronę na zawsze. Istnieje potrzeba izolowania betonu od wpływów środowiska naturalnego, gdyż przeciętnej jakości beton ulega degradacji, szczególnie w warunkach dostępu i przepływu wody. Powłoki mineralne nakłada się na nawilżone podłoże co często faworyzuje Hydrostop w porównaniu do materiałów konkurencyjnych. Powłoki mineralne Hydrostop  nie tracą szczelności przy stałym naporze wilgoci, nie odstają od ścian, nie potrzebują betonowych warstw dociskowych, nie ulegają degradacji biologicznej w wilgoci, nie są wrażliwe na światło w przeciwieństwie do lepików i pap bitumicznych. Nawet jeśli powłoka ulegnie uszkodzeniu lub starciu, to wgłębne działanie uszczelniające pozostaje, a więc powłoki mineralne penetrujące są skuteczniejsze od wszystkich uszczelnień powłokowych.

Mineralne powłoki Hydrostop są odporne na starzenie, można je nakładać na zawilgocone podłoże przy napierającej wodzie i są znacznie tańsze od powłok z tworzyw sztucznych takich jak epoksydy, poliamidy, akryle a w tym również akrylowe powłoki Hydrostop. Mineralne powłoki Hydrostop są w przypadku betonu wygodniejsze w stosowaniu niż zaprawy uszczelniające do nakładania tynków wodoszczelnych w tym zaprawy Hydrostop, gdyż wystarczy nałożyć 1,5mm powłokę Hydrostop w odróżnieniu od zapraw, których dla uzyskania efektu uszczelniającego trzeba nałożyć co najmniej 5 a przy innych zaprawach 10mm. Mineralne powłoki Hydrostop są paroprzepuszczalne, co sprzyja osuszeniu wnętrza elementów żelbetowych. Powłoki penetrujące Hydrostop zwiększają mrozoodporność betonu narażonego na nawilżenie i cykle zamrażania co odróżnia je od powłok z tworzywa o znacznej paroszczelności stosowanych przy bocznych i spodnich częściach podciągów i płyt żelbetowych, które mogą prowadzić do kumulowania wody i wilgoci przy powierzchni, co w krótkim czasie powoduje zniszczenia przy cyklach zamrażania i postępującą za tym korozję prętów zbrojeniowych. Metoda uszczelniania Hydrostopem jest stosowana z powodzeniem od roku 1985 w Polsce, co odróżnia Hydrostop od promowanych na rynku metod "eksperymentalnych" i "świeżo zaimportowanych", które mogą się nie sprawdzić w polskich realiach klimatycznych. Zaletą jest podwójne działanie powłok mineralnych Hydrostop: wgłębne i powierzchniowe, co odróżnia ten system od oferowanych powłokowych izolacji i izolacji rolowanych. Istotna jest stosunkowo mała pracochłonność prac izolacyjnych, to znaczy ze względu na dobre wnikanie i przyczepność do normalnej powierzchni betonu nie zachodzi konieczność piaskowania ani otwierania porów podłoża przed nanoszeniem, ani konieczność stosowania pracochłonnych zabiegów po naniesieniu powłoki z wyjątkiem sezonowania w wilgoci. Naniesiona powłoka nie wydziela szkodliwych substancji w czasie wiązania, ani nie nie ma zapachu przy użytkowaniu, gdyż nie jest pochodną ropy naftowej, a jedynym stosowanym rozpuszczalnikiem jest woda. Jest to materiał ekologiczny nie powodujący zanieczyszczenia środowiska na etapie produkcji, ani nanoszenia ani eksploatacji. Powłoka mineralna dobrze współpracuje z betonem gdyż ma bardzo podobny skład i własności do betonowego podłoża, co odróżnia ją od powłok posiadających zupełnie inny skład strukturalno-chemiczny.

Metoda uszczelniania Hydrostopem odróżnia się od wielu innych metod tym, że nie wymaga kosztownego sprzętu ani nie są konieczne specjalizowane firmy wykonawcze. Jednocześnie firmy wykonawcze chętnie używają i znają Hydrostop. Do najbardziej odpowiedzialnych robót została powołana specjalistyczna spółka wykonująca izolację Hydrostop-3.

Lepik
O ile papa dobrze się sprawdza na dachu przez kilka lat działania wody bez ciśnienia, to w podziemiach i na tarasach oraz przy izolacji murów papa i lepiki są bardzo zawodne. W warunkach wilgotnych papa asfaltowa na tekturze gnije, lepik asfaltowy traci substancje plastyfikujące, kurczy się i pęka tracąc własności izolacyjne. Prawie każda osoba, która miała do czynienia z budownictwem pamięta widok pokurczonego i spękanego lepiku asfaltowego na powierzchni odkopanych starych fundamentów. Lepiki asfaltowe ustępują pod wpływem ciśnienia wody powodując rozszczelnienie, a na ścianach papa przyklejona lepikiem pod wpływem ciężaru własnego i własnej sprężystości ma tendencję do samoistnego odspajania się. Zalecane sposoby izolacji podziemi i tarasów znajdują się w poradniku.

Hydrostop nie wypłukuje się z betonu w przeciwieństwie do szkła wodnego stosowanego przez niedoświadczonych wykonawców jako dodatek uszczelniający do betonu. Powłoki mineralne Hydrostop biją też na głowę wszelkie rolowane materiały izolacyjne na przykład folie spawane czy klejone w wykopie w formę niecki przed wylaniem betonu. Praktyka wykazuje, że w czasie prac budowlanych folia ulega przebiciu lub uszkodzony jest spaw/styk albo też w czasie kolejnych zim zamrożone skorupy wierzchniej warstwy gruntu trąc o siebie przecierają lub przedzierają rolowany materiał izolacyjny. Nawet minimalny ubytek materiału izolacyjnego powoduje wdarcie się wody do wewnątrz niecki, a dalej woda jest świetnie rozprowadzana w szparze między rolowanym materiałem izolacyjnym a powierzchnią budowli.

Powłoki mineralne Hydrostop nie dają się zastąpić w praktyce dodatkami uszczelniającymi do betonu z kilku powodów: Posiadanie wodoszczelnego, atestowanego betonu nie oznacza w żadnym razie posiadania wodoszczelnej ściany, gdyż w praktyce w trakcie twardnienia betonu w pierwszym tygodniu oraz po pojawieniu się ciśnienia hydrostatycznego napierającego na żelbetową ścianę oraz nacisku wyższych kondygnacji pojawiają się mikropęknięcia - rysy niewidoczne gołym okiem. Rysy takie są dobrze doszczelniane przez penetrację z powłoki Hydrostop. Następnym powodem niewystarczalności zakupu wodoszczelnego betonu jest to, że konstrukcja musi być uszczelniona kompleksowo wraz z połączeniami ścian (patrz również produkty numer 303, 401, 533 i 511). Powyższe objaśnienia nie oznaczają całościowej krytyki dodatków do betonu. Superplastyfikatory należy stosować, a szczególnie dodatki zwiększające mrozoodporność do konstrukcji poddanych zamrażaniu, ale stosowanie kosztownych dodatków uszczelniających do betonu w nadziei uzyskania szczelności budowli jest nierzadko nieuzasadnioną rozrzutnością.

Jeśli powyższa długa lista zalet podkreślających trwałość, skuteczność i inne atrakcyjne cechy produktów nie przekonuje, to proszę upewnić się, zasięgając opinni doświadczonych praktyków.

Mieszanka Profesjonalna jest to fabrycznie przygotowany produkt do zmieszania z wodą. Ma niezwykłą zdolność penetracji i po 3 dobach praktycznie zamyka defekty w matrycy cementowej betonu co daje mu przewagą nad analogicznymi produktami konkurencyjnymi. Od tego momentu uszczelnienie jest praktycznie zintegrowane z podłożem, a zapas substancji uszczelniających zapewnia możliwość samonaprawy w razie ewentualnego nowego defektu w matrycy cementowej. Niezwykle silna przyczepność Mieszanki Profesjonalnej sięga 4MPa, co zbliża ten mineralny produkt pod względem przyczepności do klasy żywic epoksydowych.
203
Mieszanka
Mieszanka jest przygotowana do wykonania posypki, która absolutnie trwale wiąże się ze spodem takich elementów jak płyta fundamentowa, płyta denna między ścianami szczelinowymi, stopy fundamentowe i podobne elementy. W razie ewentualnego powstania pęknięcia w spodzie płyty woda gruntowa transportuje substancje uszczelniające do wnętrza płyty i następuje samonaprawa uszczelnienia. Wykonanie izolacji praktycznie nie opóźnia procesu budowlanego.
208
Mieszanka Mostowa
Jak 209. Zwiększona odporność na siarczany. Szczególnie do zastosowań w budownictwie drogowo- mostowym (atest IBDiM). Przedsiębiorstwa mostowe osiągają ogromne oszczędności z tytułu zakupu skutecznych i niekosztownych materiałów izolacyjnych.
   
211
Przezroczysty
Powłoki przezroczyste są atrakcyjnym materiałem izolacyjnym do uszczelniania i wykańczania powierzchni z zachowaniem oryginalnych walorów estetycznych, co odróżnia je od praktycznie wszystkich materiałów izolacyjnych. Powłoki przezroczyste nadają półpołysk, kryją drobne zmatowienia powierzchni, ułatwiają utrzymanie czystości, przy powierzchniach barwnych porowatych nieznacznie pogłębiają barwę. Fugi i płytki pokryte powłoką przezroczystą nie wchłaniają wilgoci (nie ciemnieją przy rozlanej wodzie), co ma miejsce w przypadku niektórych impregnatów. Powłoką przezroczystą warto uszczelnić w formie 50cm wysokiej przezroczystej lamperii mury przy ziemi, przy powierzchni tarasów, balkonów i daszków. Dzięki temu deszcz odbijający się od wspomnianych poziomych powierzchni znacznie mniej brudzi ogrodzenia i ściany klinkierowe oraz tynki mineralne. Na klinkierze nie powstają wykwity od chlapiącego deszczu, a ewentualne zabrudzenia znacznie łatwiej usuwa się z impregnowanej powierzchni. Za cenę impregnatu przezroczystego zyskuje się powierzchnię o zwiększonej odporności na zabrudzenia i to bez konieczności wykładania znacznych sum na tynki akrylowe. Powłoki przezroczyste nadają "nobliwy" wygląd parkanom klinkierowym, zapobiegają ich szarzeniu i wnikaniu wody w ich powierzchnie boczne, a za tym powstawaniu wykwitów z alkaliów zawartych w zaprawie spajającej i w cegłach klinkierowych.

Wystarczy zerknąć na brudne fugi i zszarzałe płytki aby podjąć decyzję! Czy obejrzałeś brudne ściany pochlapane deszczem odbijającym się od gruntu, czy tarasu? Jeśli zwrócisz uwagę na te zabrudzone miejsca, to spodziewamy się, że nasze powłoki przezroczyste staną się Twoim cennym sprzymierzeńcem w czasie prac inwestycyjnych i remontowych.

Izoluje od wody występującej bez ciśnienia i jednocześnie nie zmienia znacząco wyglądu powierzchni w przeciwieństwie do prawie wszystkich pozostałych powłok uszczelniających Hydrostop. Zależnie od potrzeby Hydrostop-Przezroczysty może być stosowany jako impregnat lub jako film uszczelniający.
212
Przezroczysty
Płytko Penetrujący
Jak wyżej. Chłonne podłoża piją mniej 212 niż 211, co daje oszczędności ekonomiczne w przypadku potrzeby uzyskania filmu uszczelniającego na mocno porowatych powierzchniach.
302,
Hydrostop-Fix 35-sekundowy
Hydrostop-Fix (cement szybkowiążący) jest praktycznie niezbędnym materiałem przy pracach uszczelniania przeciwwodnego: Przy uszczelnianiu budowli podziemnych możliwe jest wyeliminowanie kosztownych filtrów igłowych. W piwnicach, tunelach podziemnych, sieci kanalizacyjnej, schronach i innych budowlach podziemnych można z powodzeniem plombować miejsca tryskającej wody zamiast stosowania kosztownych filtrów igłowych, czy też kłopotliwych, kosztownych i wymagających specjalistycznego sprzętu ciśnieniowych iniekcji żywicami. Należy pamiętać, że w przypadku igłofiltrów koszty ostateczne zwiększają się ponad zaplanowane z powodu nieprzewidzianych opóźnień prac, a przy iniekcji w dany iniektor wchodzi często kilkakrotnie więcej żywicy niż zaplanowano, gdyż żywica ma tendencję "uciekania" za uszczelnianą przegrodę. Ponadto zabrudzenia z żywic są kłopotliwe i czasochłonne przy czyszczeniu, a przecież podłoże powinno być oczyszczone przed nakładaniem następnych warstw izolacyjnych. Hydrostop-Fix jako spoiwo cementowe ma podobny skład do betonu, a przez to dobrze współpracuje z budowlą i stanowi trwałe, nie starzejące się w przeciwieństwie do tworzyw wypełnienie - uszczelnienie w budowli. Hydrostop-Fix umożliwia łatwe uszczelnienie przerw technologicznych w wylewaniu betonu (inaczej styki robocze). W miejscu, gdzie wylewanie betonu przerwało się na co najmniej 2 godziny następny wylany beton nie wiąże się z częściowo stwardniałym już betonem i w rezultacie powstaje (z powodu sił ścinających obecnych na granicy nierównomiernie kurczących się mas betonowych) mało widoczna szczelina, przez którą może przenikać woda. Hydrostop-Fix jako trwałe wypełnienie mineralne jest lepszy od polimerowych uszczelek samo pęczniejących i rowkowanych taśm polimerowych zalewanych betonem do uszczelniania styków gdyż polimery mają ograniczoną trwałość, a ponadto przy większym zakresie prac popełniany jest błąd wykonawczy ułożenia taśmy polimerowej, gdzie zlokalizowanie punktu wycieku a tym bardziej jego naprawienie jest bardzo trudne. Natomiast uszczelnienia z Hydrostopu-Fix wykonuje się przy powierzchni, są one łatwo dostępne a w przypadku wykonania nieudanej plomby otwór/rowek czyści się i natychmiast koryguje. Hydrostop-Fix można stosować zarówno tuż po wykonaniu elementu betonowego, jak i w dowolnym momencie później - szczególnie wygodnie jest prowadzić kontrolę z jednoczesnym uszczelnianiem w czasie próby wodnej, natomiast wspomniane uszczelki samo pęczniejące i taśmy polimerowe można stosować jedynie na etapie wylewania betonu. Przez piętnaście lat produkcji Hydrostopu-Fix osiągnięto w firmie Hydrostop dużą wprawą technologiczną, dzięki której możemy zaproponować aż trzy czasy wiązania, co jest niespotykane w ofertach innych firm.

Należy zaznaczyć, że Hydrostop-Fix jest cementem odpornym na rozpłukiwanie (również do prac podwodnych) o doskonałych własnościach plastycznych i dlatego jest czymś innym niż dostępne na rynku zaprawy szybko-twardniejące montażowe, czy 402.

Do sporadycznego użycia. Wyjątkowo krótki czas wiązania produktu 302 umożliwia wykonanie uszczelnień techniką zasypania i dociśnięcia co umożliwia powstrzymanie wypływu z całej powierzchni.
303
Hydrostop-Fix 1-min.
Podstawowy rodzaj cementu szybkowiążącego do sprawnego wykonywania prac.
304
Hydrostop-Fix 2-minutowy
Cement o spowolnionym czasie dla początkujących klientów i do prac gdzie nadmiernie szybkie wiązanie jest kłopotliwe.
401
Zaprawa Wodoszczelna
Przy pracach uszczelniania z reguły występują miejsca, otwory, bruzdy, raki i ubytki wymagające uszczelnienia przy braku wypływu wody w trakcie uszczelniania. Firma Hydrostop proponuje do tego celu zaprawy wodoszczelne, które są znacznie tańsze, mocniejsze i łatwiejsze w stosowaniu niż cementy szybkowiążące. Produkty oferowane z tej grupy posiadają faktycznie znakomitą wodoszczelność bo już warstwy grubości od 0,5 do 1cm (w zależności od numeru produktu) posiadają dobrą wodoszczelność przy konsystencji do tynkowania, czego nie da się osiągnąć przy zastosowaniu dodatków plastyfikująco- uszczelniających stosowanych do produkcji betonu towarowego. Innymi słowy dodatki do produkcji betonu nie nadają się do uzyskania wodoszczelnej zaprawy.

Zaprawy Hydrostop stosuje się do murowania klinkieru i pomników (z wyłączeniem bezpośredniego mocowania marmuru), a wciąż mało znany jest fakt, że stosowanie zaprawy cementowo-wapiennej oraz zaprawy z dodatkiem zastępującym wapno do murowania klinkieru jest katastrofalnym błędem. Zazwyczaj w ciągu niedługiego czasu (np. 1rok) woda z deszczu padającego i wsiąkającego w fugi wypłukuje rozpuszczalne substancje, które następnie osadzają się w postaci trudno-usuwalnych wykwitów na krawędziach lub powierzchni cegieł. Jeśli taki błąd został popełniony, to przed powstaniem wykwitów można ratować się impregnatami 701, 211 i 212.

Zaprawy Hydrostop oraz dodatek Plast. zaleca się stosować zamiast bitumicznej izolacji pod mury oraz zamiast bitumicznej zewnętrznej izolacji na murze, gdyż od dawna znany jest fakt, że lepiki oraz papy na tekturze pod wpływem wilgoci degradują się biologicznie, lepiki kurczą się i kruszeją tracąc często już po kilku latach własności izolacyjne. Gdy izolacje bitumiczne zdegradują się, a nie ma możliwości ich wymiany, to problemy usuwa się z pomocą izolacji iniekcyjnej 721.

Zaprawa 401 i 402 mają szybkie tempo twardnienia (dojrzewają w ciągu kilku dni) i są wysoce konkurencyjne w stosunku do zapraw znanych marek, które nie są wodoszczelne, a w skrajnie złych warunkach dojrzewania mogą nawet wcale nie związać.

Gotowa uniwersalna zaprawa o wysokiej wodoszczelności, wytrzymałości i przyczepności. Jest znacznie lepsza i wygodniejsza w użyciu niż zaprawy wykonane we własnym zakresie z dodatków uszczelniających na przykład 403. Kliny uszczelniające, fasety, tynki wodoszczelne, wypełnienia, warstwy wyrównawcze. Zaprawa 401 wraz z 411 doskonale nadaje się do zamykania otworów po ściągach.
402
Zaprawa Wodoszczelna. Szybkowiążąca
Namiastka cementu szybkowiążącego nadająca się do wykonania klinów uszczelniających, wypełnień ubytków z małym sączeniem wody "bez ciśnienia".
403
Plast.
Dodatek uszczelniający ze względu na masę jest łatwiejszy w transporcie i składowaniu niż gotowa zaprawa 401. Uzyskuje się bardzo niewygórowaną cenę kilograma zaprawy z Plastu oraz cementu i piasku używanego na budowie.
423
Reper
Proponujemy Państwu dwa podstawowe materiały do napraw konstrukcji żelbetowych. Hydrostop-Reper jest uniwersalną zaprawą tiksotropową służącą do reprofilacji skorodowanego żelbetu.

Produkty Hydrostop mają dobrą przyczepność do podłoża i korzystne własności przy nakładaniu.

Zaprawa naprawcza. Tiksotropowość z możliwością narzutu do 50mm grubości.
461,
Pasywujący
Pasywacja stali zbrojeniowej. Na oczyszczone pręty po usunięciu skorodowanego betonu i do kotwienia prętów.
   
   
   
531
Elastyczny
Obok uszczelnień zaprawami i powłokami mineralnymi w budowlach występuje przy remontach i budowie konieczność stosowania uszczelnień elastycznych w dylatacjach, na przepustach rur, w miejscach pracujących rys/pęknięć/łączeń elementów budowli, w tym na tarasach i balkonach. Firma Hydrostop oferuje kompleksowy zestaw powłok do uszczelnień między pracującymi elementami budowli i system ten dobrze współpracuje z zaprawami i powłokami firmy Hydrostop, co stanowi przewagę nad rozwiązaniami niekompletnymi firm konkurencyjnych. Firma Hydrostop oferuje powłoki elastyczne na trzy wielkości dopuszczalnego powiększania się pęknięcia elementów budowli, czy rozstępu w miejscach styku elementów budowli. Wyjątkową powłoką jest Hydrostop-Elastyczny Zbrojony posiadający przy grubości około 2,5mm odporność na pękanie dowolnego miejsca płyty uszczelnianej z rozstępem rysy do 5mm. Materiał ten pokrywa też dylatacje o szerokości do 20mm i nie jest nam znany materiał konkurencyjny o równie unikalnym zestawie własności. Oferujemy technologicznie nowatorskie metody uszczelniania dylatacji.

Wszystkie oferowane uszczelnienia są bezszwowe i nadają się do układania na dowolnych kształtach podłoża w przeciwieństwie do powłok izolacyjnych klejonych i spawanych, które w miejscach łączenia mogą się rozszczelnić. Technika nakładania izolacji decyduje o świetnej przyczepności do podłoża (również wilgotnego) i w przeciwieństwie do materiałów bitumicznych nie ma obaw odspojenia, czy konieczności stosowania wylewek/ścianek dociskowych. Izolację elastyczną nakłada się od strony odpowietrznej - tam gdzie jest łatwy dostęp do wykonania uszczelnienia, co daje przewagę nad uszczelnieniami montowanymi na etapie betonowania, takimi jak taśmy dylatacyjne i pęczniejące uszczelki bentonitowe, czy izolacjami układanymi przed zasypaniem betonowych ścian fundamentowych budynku takimi jak maty bentonitowe, folie, lepiki, papy, gdyż istnieje swobodny dostęp do izolacji umożliwiający uzupełnienie/naprawę powłoki Hydrostop po wykonaniu próby wodnej i w przypadku uszkodzenia tej powłoki w trakcie eksploatacji.

Na izolacje wykorzystano dobrej jakości polimeru akrylowego, co daje przewagę nad konkurencyjnymi powłokami na lateksach naturalnych i syntetycznych, które po kilku latach starzeją się podobnie jak opony wykonane z najlepszych lateksów, to znaczy twardnieją, kurczą się, a powierzchnia staje się krucha i spękana. Izolacje elastyczne Firmy Hydrostop są sprzedawane w formie wodorozpuszczalnej i w związku z tym mają przewagę nad powłokami w których rozpuszczalnikiem jest benzyna, czy aceton. Powłoka Hydrostop-Superelastyczny i Hydrostop-Elastyczny Zbrojony zawierają duży procent polimeru, co daje bardzo wysoką elastyczność.

Niniejszy trój-elementowy system powłok elastycznych daje szeroką swobodę izolowania miejsc w obiektach budowlanych w miejscu dylatacji, styków i płaszczyzn, gdzie może wystąpić pęknięcie.

Uszczelnienie odporne na mikropęknięcia podłoża.
533
Super- elastyczny
Powłoka o elastyczności rzędu 100% z kauczuku akrylowego.
511
Elastyczny Zbrojony (zestaw)
Na podłoże pękające do 5mm i uszczelnienia dylatacji. Pokrywa szczeliny dylatacyjne do 2cm szerokości (plus skosy na krawędziach dylatacji).
   
   
721
Iniekcyjny
Hydrostop-Iniekcyjny jest przeznaczony do blokady wilgoci kapilarnej w murach ceramicznych spajanych zaprawą cementowo-wapienną. Unikalna formuła Iniekcyjnego powoduje, że może on być stosowany na kilka sposobów w murze, dzięki czemu uzyskuje się kompleksowość uszczelnienia muru w przeciwieństwie do metod konkurencyjnych rozwiązujących problemy fragmentarycznie lub przez stosowanie kilku niezupełnie kompatybilnych materiałów. Hydrostop-Iniekcyjny stosuje się w formie blokady poziomej i pionowej. Jest to materiał bezwonny w przeciwieństwie do oferowanych na rynku materiałów przez długi czas po wykonaniu cuchnących benzyną, naftą, acetonem, alkoholem czy środkami grzybobójczymi. Nie wymaga osuszania izolowanej ściany w przeciwieństwie do impregnatów silikonowych. Nie wymaga długotrwałego wygrzewania ściany w przeciwieństwie do metod z termiczną iniekcją, iniekcją parafinową, osuszania mikrofalami. Jest to metoda solidna i trwała w czasie po zastosowaniu, gdyż nie opiera się na przepływie prądu (elektro-osmotyczne osuszanie, gdzie wilgoć cofa się ze zdwojoną szybkością po skorodowaniu elektrod lub odłączeniu prądu). Po wykonaniu izolacji nie zużywa się prądu elektrycznego ani nie są wydzielane fale elektromagnetyczne w przeciwieństwie do metody "wypędzania" wody nadajnikami fal elektromagnetycznych (nadajniki te zużywają podobną moc jak telefony komórkowe w trakcie prowadzenia rozmowy i zwiększają poziom szkodliwego smogu elektromagnetycznego.

Izolacje poziomą Hydrostopem iniekcyjnym wykonuje się szybko - po nawierceniu natychmiast zalewa się otwory w przeciwieństwie do metod wymagających długotrwałego i energochłonnego suszenia. Zaletą proponowanej metody jest samoistna głęboka (do 20cm) penetracja bez wtłaczania płynu iniekcyjnego pod ciśnieniem, jak ma to miejsce w metodach z ciśnieniowym wtłaczaniem żywic, gdzie z powodu ciśnienia często zdarza się, że porowaty lub pęknięty mur pozwala na ucieczkę żywicy na zewnątrz, ponadto nie ma pewności czy proces zalewania/wsiąkania/wtłaczania ciśnieniowego wypełnił wszystkie pory odpowiedzialne za przenikanie wody. Do wykonania uszczelnień nie jest potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt ale kielnia, konewka w przeciwieństwie do metod wymagających powietrznych, grzałkowych, mikrofalowych, czy freonowych osuszaczy murów czy pomp do materiałów iniektujących. Wykonywanie blokady iniekcyjnej można przeprowadzać w dowolnej porze, najlepiej w czasie największego nawilżenia muru w przeciwieństwie do metod wymagających suszenia muru, które są znacznie bardziej kłopotliwe przy najwyższych stanach wód gruntowych.

Przy wykonywaniu izolacji poziomej pod otworami wykonuje się z Hydrostopu-Iniekcyjnego izolację pionową i to kompleksowe rozwiązanie zabezpiecza przed odpadaniem tynków. Jedna z konkurencyjnych metod izolacyjnych powoduje właśnie powstawanie silnych wykwitów, odspajanie tynków, a nawet odpadanie glazury naklejonej po wykonaniu izolacji iniekcyjnej.

Możliwe jest izolowanie dowolnej grubości murów, nie ma konieczności odkopywania z zewnątrz, natomiast przy ścianach o grubości do 25cm izolacje poziomą wykonuje się bez wiercenia otworów.

Hydrostop-Iniekcyjny jest według naszej opinii najlepszym materiałem izolacyjnym w klasie iniekcji, a jeśli kto miałby inne zdanie to chętnie podejmiemy konstruktywną dyskusję.

Wszystkie prezentowane powyżej materiały są wodo i mrozoodporne.