Rozwiązywanie problemów w trakcie stosowania Hydrostopu

Wieloletnia praktyka wskazuje, że jeśli w trakcie wykonywania uszczelnienia materiał uszczelniający nie spełnia oczekiwań wykonawcy, to pierwszą czynnością, jaką ma on wykonać musi być ponowne dokładne przeczytanie instrukcji stosowania tego materiału i dokładne wykonanie zaleceń z instrukcji. Częstym, prozaicznym powodem trudności jest brak stosowania wagi do odmierzania wody i Hydrostopu. Poniższa lista odnosi się do sposobu eliminacji kilku błędów wykonawstwa:
 

Zapoznaj się również z ogólnymi warunkami stosowania materiałów Hydrostop.