Planowanie użycia produktów Hydrostop na etapie projektowania budowli

 Jak projektować uszczelnienia równocześnie z projektowaniem budowli? Jak planować gruntowne remonty?

Uwzględnienie konieczności zaplanowania izolacji i zastosowania dogodnych rozwiązań konstrukcyjnych w poważnym stopniu rzutuje na koszty i czas realizacji inwestycji. Obecnie w Polsce projektanci budowlanicoraz rzadziej podzielają błędny pogląd, że jeśli gdzieś występuje problem z wilgocią lub wysokim poziomem wody gruntowej, to należy stosować izolację "dwa razy papa na lepiku". Poniższe uwagi i sugestie dotyczą ważnych zagadnień projektowania izolacji i dodatkowo wskazówki te są wyposażone w przykładowe sformułowania oraz fragmenty rozwiązań do projektów:

PODZIEMIA:

TARASY:

ZBIORNIKI:

INNE:

Nie znalazłeś porady dotyczącej Twojego problemu? Skontaktuj się z nami - nasi doradcy techniczno-handlowi są do Twojej dyspozycji.