Ogólne warunki stosowania materiałów Hydrostop

Materiały Hydrostop należy stosować zgodnie z instrukcją. Szczególnie potrzebnym narzędziem do wykonania prac jest waga. Dozowanie składników w złych proporcjach powoduje pogorszenie własności lub wręcz uniemożliwia stosowania. Bardzo ważne jest dozowanie wody do zapraw: nadmierna ilość wody powoduje pogorszenie parametrów końcowych, a niewystarczająca ilość wody uniemożliwia prawidłowe nałożenie Hydrostopu na uszczelnianą budowlę.

Aby zapewnić właściwe warunki dojrzewania dla powłok cementowych prace najlepiej wykonywać przy temperaturach 5-25oC w ciągu całej doby, unikając upałów oraz ekspozycji słonecznej na uszczelniane powierzchnie. Powłoki cementowe stosuje się na matowo-wilgotne podłoża. Nałożona powłoka cementowa powinna częściowo odparować wodę, ale nie może wyschnąć przed związaniem, a po związaniu należy utrzymywać powłokę w odpowiedniej wilgotności zgodnie z instrukcjami poszczególnych materiałów. Dla uniknięcia problemów przesuszenia dobiera się odpowiednią porę dnia, nawilża się podłoże, przykrywa się świeżo związaną powłokę folią polietylenową i regularnie zrasza się wodą. Najlepsze parametry wytrzymałościowe powłok cementowych uzyskuje się, gdy od momentu nałożenia do związania powłoka jest matowo-wilgotna, ale jednocześnie część wody zdąży odparować przed związaniem. W przypadku powłok cementowych nakładanych techniką malarską (dotyczy to produktów 209 i 208), częściowe odparowanie jest konieczne dla uzyskania poprawnego wiązania. Po związaniu najlepiej, gdy powłoka dojrzewa w wilgotności względnej >90%.

Materiały Hydrostop na bazie cementu muszą być stosowane i utrzymywane w temperaturze powyżej 0 oC przez pierwsze dwie doby od nałożenia, chyba że instrukcja danego materiału dopuszcza inne warunki. Składowane i transportowane mogą być w temperaturach ujemnych.

Powłoki oparte na płynnych dyspersjach z tworzyw sztucznych wymagają przy nakładaniu lekko nawilżonych podłoży i wiążą przy przewiewie i suchym powietrzu w czasie do 48 godzin. Materiały te muszą być transportowane, składowane i stosowane w temperaturze powyżej 0 oC.

Wszystkie materiały Hydrostop są mrozoodporne i są przeznaczone do pracy na stałę przy temperaturach do +50oC. Powłoki mineralne, zaprawy i betony są odporne na wody słabo kwaśne do pH 5,5.