Ogólne zasady projektowo-wykonawcze dla uszczelnień

Prace przeciwwodnego izolowania podziemi należy planować i prowadzić kompleksowo poczynając od górnych fragmentów ścian, a kończąc na płytach posadzkowych lub dennych. Przy wykonawstwie w pierwszym rzędzie uszczelnia się miejsca, gdzie jest sucho lub występują drobne sączenia, a kończy się w miejscach najintensywniejszych wycieków.

Jeśli powłoki uszczelniające na bazie cementu mają być nakładane na zewnątrz budynków, to korzystnie jest dobrać okres z dużą wilgotnością powietrza i bez upałów. Zmniejsza to dodatkowe nakłady na ochronę powłok cementowych przed przesuszeniem.

W miejscach, w których będą pojawiały się ruchome rysy oraz w miejscach łączeń elementów budynku, które ze względu na sposób konstrukcji lub użytkowania obiektu mogą zmieniać swoje położenie, należy stosować standardowe metody uszczelniania dylatacji.

Osobne, złożone zagadnienie stanowi uszczelnianie tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Izolacja powinna być wielowarstwowa z przegrodą paroszczelną (np. z folii) od spodu, warstwą ocieplającą ze styropianu i paroprzepuszczalną powłoką z Hydrostopu-Mieszanki od góry. Potrzebne są spadki minimum 1,5% na każdej z warstw, wyprowadzenie uszczelnienia na ścianę i impregnacja powierzchni ściany na deszcz odbijający się od powierzchni tarasu. Brzegi wierzchniej płyty betonowej i dylatacje muszą być uszczelnione elastycznie.

Jeśli w górnych narożach pomieszczeń oraz na ścianach za szafami pojawia się wilgoć i pleśń, zwykle oznacza to potrzebę ocieplenia ścian z zewnątrz budynku i poprawienia wentylacji pomieszczeń.