Czego należy unikać przy planowaniu izolacji?

Izolacje tradycyjne

Wieloletnie doświadczenie w eksploatacji obiektów narażonych na napór wody wykazało, że tradycyjne izolacje z pap asfaltowych na tekturze okazują się nieskuteczne z powodu biologicznej degradacji bitumu i tektury lub błędów wykonawstwa. Równie często występują przecieki w podziemiach izolowanych papami termozgrzewalnymi, a wynika to z układania tych materiałów na mokrym podłożu lub z niedokładnego wykonania izolacji w narożnikach pomieszczeń. Przy pojawiającym się naporze wody nieskuteczne okazują się lepiki na zimno i gorąco stosowane jako powłoki izolacyjne i jako masa do przyklejania warstw papy, gdyż półpłynna masa ustępuje z czasem pod naporem wody i odspaja się od podłoża.

Podziemia - wysoki poziom wód

Nie zaleca się stosowania bloczków betonowych do wykonania podziemi przy wysokim poziomie wód gruntowych, ale jeśli inwestor preferuje taki rodzaj materiału, to bloczki należy murować na zaprawie cementowej z dodatkiem materiału Hydrostop-Plast. Poważnym błędem niedoświadczonych inwestorów jest wykonanie ścian piwnicy narażonej na zalewanie wodą z użyciem pustaków styropianowych wypełnianych betonem lub bloczków z betonu komórkowego (gazobeton, suporeks). Piwnice takie można uszczelnić materiałami Hydrostop, ale koszty robocizny i materiałów są znaczne. W ściany nośne z betonu komórkowego trzeba zazwyczaj wstawiać wzmocnienia, gdyż beton komórkowy traci wytrzymałość na ściskanie po długotrwałym nawilżeniu.

Podzienia - grunty nieprzepuszczalne

Podziemne części budowli na gruntach nie przepuszczających wody zdecydowanie nie powinny być murowane z materiałów ceramicznych, gdyż woda wnikająca w szparę między ścianą zewnętrzną a gruntem nawilża budulec i konieczne staje się stosowanie iniekcyjnych blokad przeciwwilgociowych.

Folia spawana, szkło wodne

Nie zaleca się stosowania izolacji z folii spawanej tworzącej wannę pod konstrukcją, gdyż ulega ona praktycznie zawsze uszkodzeniu przy robotach budowlanych lub ruchach zamarzniętej w zimie twardej skorupy ziemi. Przedostająca się przez takie uszkodzenia woda rozpływa się wzdłuż powierzchni folii, a następnie przecieka przez nieszczelności w konstrukcji budynku. Stosowanie dodatku szkła wodnego do betonu i zapraw jest zdecydowanie nieskuteczne, gdyż szkło wodne wypłukuje się zwykle po kilku tygodniach lub miesiącach z betonu i zapraw.

Izolacje bitumiczne

Tradycyjne izolacje bitumiczne stosuje się jako materiały izolujące przed przenikaniem pary wodnej i jako powłoki czasowo chroniące przed niszczącym wpływem wód gruntowych na elementy betonowe. Papy termozgrzewalne głównie sprawdzają się na pochyłych powierzchniach, gdzie minimalne ciśnienie wody pojawia się sporadycznie i dociska papę do podłoża, natomiast stosowanie papy termozgrzewalnej do izolowania posadzek w podziemiach przy wysokim poziomie wód gruntowych jest zwykle skazane na niepowodzenie.

Tarasu i balkony

W przypadku projektowania tarasów i balkonów dobrze jest unikać ścianek utrudniających odpływ wody, a zamiast metalowych obróbek blacharskich zaleca się stosowanie kapinosów wyprofilowanych w zaizolowanym betonie mrozoodpornym lub mrozoodpornych kapinosów/rynienek/rurek ceramicznych. Uzyskanie szczelności na styku materiałów o odmiennych cechach można uzyskać stosując powłoki elastyczne - w tym elastyczne materiały Hydrostop, które pewnymi cechami przypominają folie w płynie. Łączenie obróbek blacharskich z podłożem mineralnym nawet mimo dużego docisku nie zapewnia szczelności.

Używanie gipsu, wentylowanie

Pomieszczenia zagrożone wilgocią i wodą nie powinny być wykańczane z użyciem gipsu, drewna, tapet i innych podobnie chłonących wilgoć materiałów. Pomieszczenia zagrożone muszą być wentylowane zgodnie z normami i nie powinny być przeznaczane na magazyny książek, tkanin itp.

Uszczelnianie a impregnaty hydrofobizujące

Powłoki uszczelniające przed naporem wody to nie to samo, co impregnaty hydrofobizujące, które nie tamują wody wypływającej pod ciśnieniem, a jedynie silnie ograniczają możliwość zwilżania porów podłoża.