Wskazówki do projektowania uszczelnianych konstrukcji

WSKAZÓWKI OGÓLNE


  • Wybierając materiały do uszczelniania projektowanych konstrukcji narażonych na przenikanie wody, należy dobrać odpowiednie przekroje elementów żelbetowych i zbrojenie tak, aby zapewnić odporność obiektu na znaczne parcie hydrostatyczne wody, a także naprężenia i termiczne ruchy budowli.
  • Przy projektowaniu podziemi nowej budowli przy wysokim poziomie wód gruntowych, najlepiej jest projektować część podpiwniczoną na płycie fundamentowej, a w uzasadnionych przypadkach w technice ścian szczelinowych.
  • W budynkach istniejących materiały uszczelniające wybiera się stosownie do podłoża, a przy uszczelnianiu płyt posadzkowych należy sprawdzić, czy uszczelniana płyta jest wystarczająco mocna, aby przenieść parcie wody, a jeśli nie, to należy wybrać takie rozwiązanie aby płyta nie została wyłamana lub nie pękła.
  • Przy projektowaniu elementów betonowych na zewnątrz (zamarzających) należy projektować beton mrozoodporny np. F100 lub F150 dodatkowo pokrywany powłoką Hydrostop, co jeszcze podwyższa jego mrozoodporność.

KONKRETNE PRZYPADKI


  • Uszczelnienie spodu płyty fundamentowej lub płyty dennej w technice ścian szczelinowych.
  • Projektowanie tarasu ocieplanego.

Większa ilość wskazówek i rusunków dotyczących projektowania izolacji znajduje się w Poradniku Stosowania Materiałów Hydrostop.
_________________________________________________
O dużej sile nacisku na posadzki w piwnicach świadczy następujący przykład: Dla posadzki o powierzchni 20m2 w położonej 50cm poniżej maksymalnego poziomu wody gruntowej wystąpi wypieranie 500kg na każdy metr kwadratowy, czyli dla całej tej posadzki wystąpi nacisk od spodu o sile 10 ton.