Ogólne zasady doboru rodzaju izolacji Hydrostop

Dobierając materiał hydroizolacyjny i sposób jego stosowania należy uwzględnić szereg czynników dla uzyskania dobrych rezultatów przy uzasadnionych kosztach. Najważniejsze czynniki to:

  • Rodzaj uszczelnianego podłoża. Strukturalo-wgłębne uszczelnienie betonu jest najmniej kosztowne i najskuteczniejsze. Mur podciągający wilgoć kapilarnie uszczelnia się materiałem iniekcyjnym. Podłogi i ściany z płyt wiórowych, kartonowo - gipsowych, sklejki, styropianu, wełny mineralnej i innych materiałów sprężysto-elastyczych uszczelnia się powłokami elastycznymi. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w tabeli zastosowań. Niewłaściwy dobór materiału uszczelniającego do podłoża np. elastycznej powłoki akrylowej na lity beton daje kilkukrotne zwiększenie kosztów, brak odporności na przebicie, ścieranie i starzenie w perspektywie wieloletniej eksploatacji.
  • Czy w trakcie wykonywania uszczelniania woda wypływa przez uszczelniane powierzchnie? Stosuje się cementy szybkowiążące do plombowania szczelin i otworów.
  • Czy wykonawca chce używać gotowej(ych) mieszanki(nek)? Gotowe mieszanki dają lepsze parametry wykonanych powłok oraz mniejsze koszty robocizny, nadzoru i eliminują ryzyko zastosowania niewłaściwych surowców, ale koszty zakupu są powiększone o koszt cementu, piasku i ich zmieszania i transportu gotowej mieszanki.
  • Jaki maksymalny poziom wody gruntowej może pojawić się ponad poziom uszczelnianej istniejącej posadzki w podziemiach? W gruntach gliniastych i nie przepuszczających wody przy braku sprawnego drenażu należy przyjmować że woda tworzy słup na pełną wysokość piwnic/garaży podziemnych. Trzeba oszacować maksymalny napór wody na istniejącą posadzkę od dołu i porównać z jej wytrzymałością. Często występuje potrzeba dozbrojenia płyty posadzki. Posadzki niezbrojona w piwnicach zwykle nie nadają się jako podłoże do wykonania uszczelnień.
  • Jakie przyjmuje się maksymalne rozwarcie rysy, jeśli uszczelniane podłoże nie jest odporne na pęknięcia? Cena rośnie bardzo szybko w zależności od dopuszczalnego rozwarcia pracującej rysy. Uszczelnienia elastyczne stosuje się na stykach pomiędzy różnymi materiałami budowlanymi, w miejscach pracujących rys, dylatacji, widocznych pęknięć i w wyjątkowych wypadkach na całych powierzchniach uszczelnianych.
  • Czy inwestorowi zależy na zachowaniu oryginalnego wyglądu uszczelnianego podłoża? Można stosować w wielu przypadkach impregnaty lub powłoki przezroczyste.
  • Czy podłoże przeznaczone do uszczelnienia miało wcześniej nałożoną powłokę z materiałów bitumicznych? Jest to częsty i bardzo kosztowny błąd niedoświadczonych inwestorów. Niestety powłoki bitumiczne nie zapewniają trwałego uszczelnienia, a ich usunięcie wymaga dużych nakładów finansowych. W przypadku konstrukcji murowanych zdegradowane izolacje bitumiczne można naprawić izolacją iniekcyjną i tynkami wodoszczelnymi.
  • Czy pożądany jest materiał uszczelniający w postaci zaprawy, która wyrównuje istniejące nierówności, np. fugi między cegłami, czy też cienka powłoka 1mm uszczelniająca i ujednolicająca wygląd powierzchni. Pomocą może być skontaktowanie się z głównym technologiem ewentualnie skontaktowanie się telefoniczne z biurem producenta.
  • Czy występują przecieki wody, czy też jedynie pojawiają się zawilgocenia i wykwity solne? Jeżeli woda nie przecieka, to w przypadku murów konieczna może okazać się pozioma i pionowa izolacja iniekcyjna.