Ściana fundamentowa

Ściana fundamentowa

Ściana fundamentowa jest często przedmiotem robót hydroizolacyjnych dopiero po oddaniu budynku do użytkowania. Z powodu powszechnego niedostatku wiedzy na temat hydroizolacji architekci, projektanci, inwestorzy i wykonawcy robót budowlanych często lekceważą izolowanie ścian fundamentowych, używają nieodpowiednich materiałów izolacyjnych, a nawet czasem wybierają budulec nie nadający się na fundament.

Ściana fundamentowa na gruntach słabo przepuszczających wodę i w miejscach wysokiego poziomu wód gruntowych powinna być wykonana z betonu w przypadku wznoszenia nowych budynków. Ułatwia to znakomicie wykonanie hydroizolacji zapewniającej wodoszczelność. Stawianie ścian z bloczków betonowych oznacza tworzenie ściany ażurowej dla wody, gdzie każda fuga między bloczkami jest, lub staje się z czasem słabym punktem przepuszczającym wodę gruntową. Ściany murowane z cegły są ze względu na budulec przepuszczalne dla wody na całej powierzchni, a co gorsza, woda wspina się po takich murach w górę czasami nawet na kilka metrów powodując przebarwienia, puchnięcie i odpadanie tynków, co jednak można skutecznie naprawić.

ściana fundamentowa zabezpieczona Hydrostopem Mieszanką Profesjonalną 209

Fot. 1: Izolacja typowej ściany fundamentowej i odkrytego fragmentu płyty fundamentowej w wykopie otwartym. Zastosowano produkt krystalizujący Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna nr 209.

Uszczelnianie nowych ścian betonowych według technologii firmy Hydrostop polega na pokryciu ich cienką warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej o nazwie Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna. W szczególnych przypadkach można stosować inne materiały firmy Hydrostop. W przypadku ścian z bloczków betonowych stosuje się Hydrostop-Zaprawę Wodoszczelną. Dla ścian z cegły czerwonej wypalanej odpowiednim produktem jest Hydrostop-Iniekcyjny do wykonania poziomej i pionowej bariery dla wody. Ścianę fundamentową korzystnie jest izolować z zewnątrz i od środka, ale jeśli dostęp od zewnątrz jest silnie utrudniony, niemożliwy lub zbyt kosztowny, to technologia firmy Hydrostop przewiduje możliwość wykonania skutecznej hydroizolacji od wewnętrznej strony budynku pod warunkiem, że powierzchnia ściany fundamentowej jest wystarczająco mocna.

Przejdź do Listy naszych produktów lub skontaktuj się z Doradcą.