Referencje i opinie o Hydrostopie

Hydrobudowa-1 - dowiedziona trwałość Hydrostopu na ponad 20 lat eksploatacji

Przez ten okres ponad 20 lat wykonaliśmy uszczelnienia z zastosowaniem Hydrostopu na dziesiątkach obiektów ... zwróciliśmy się z prośbą o opinię do dwóch firm eksploatujących uszczelniane elementy wykonane przed 20 laty. Uzyskaliśmy potwierdzenie, że miejsca w których wykonano naprawy z zastosowaniem Hydrostopu są nadal całkowicie wodoszczelne.
Prezes
mgr inż. Kazimierz Ładyżyński

Konstrukcje mostowe uszczelniane Hydrostopem przez DROMOS sp.j

Zastosowany materiał charakteryzował się wysoką jakością, bardzo dobrymi właściwościami technicznymi oraz łatwością układania. Współpraca z dostawcą przebiegała wzorowo, zamówienie zostało zrealizowane w wyznaczonym terminie, firma zaproponowała również bardzo korzystne warunki płatności.
Dyrektor
inż Zdzisław Zakrzewski

Uszczelnianie oczyszczalni ścieków od 1988r przez WIKAR

Mamy przyjemność powiadomić państwa że, mieszanka stosowana w podwójnej warstwie stanowi całkowitą ochronę przeciwwodną i chemochronną. Nasza firma stosując od lat mieszankę HYDROSTOP może polecić ten produkt innym wykonawcom jako materiał zabezpieczający wszelkiego rodzaju zbiorniki żelbetowe oraz budowle hydrotechniczne.
PREZES
mgr inż Grzegorz Wikar

BARG-Hebda Betontechnik Sp. Z o.o.

Pragnę poinformować, że firma Barg-Hebda Betontechnik Sp. z o.o., która specjalizuje się w diagnostyce konstrukcji budowlanych oraz robotach uszczelnieniowych, izolacyjnych, naprawach konstrukcji betonowych, stosuje z dobrym skutkiem Wasze produkty od chwili powstania w 1999 roku.
Prezes Zarządu
dr inż. Lesław Hebda

Jendynka S.A. - Opolskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego

W miesiącu grudniu 1993r. wykonano wewnętrzną i zewnętrzną trójwarstwową izolację wodoszczelną na świeżym wilgotnym betonie dwóch studzienek ST-3 i ST-5. Łączna powierzchnia 360m2. Uzyskano znaczące oszczędności finansowe, krótki czas realizacji. Przede wszystkim jednak uzyskano możliwoś wykonania pilnych prac w niekorzystnych warunkach pogodowych i technologicznych dla innych stadardowych izolacji wodoszczelnych na wilgotnym betonie.
Członek Zarządu
Dyrektor d/s Produkcji
ins. Józef Balańczyk

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu

Roboty budowlane wykonane były w terminach umownych, zgodnie z normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną. Współpraca w firmą HYDROSTOP w trakcje realizacji robót układała się bardzo dobrze. Występowanie wad w okresach gwarancyjnych i pogwarancyjnych - nie stwierdzono.
V-ce Prezes Zarządu
mgr Henryk Kubica