Wykonanie posadzki balastowej w podziemiach zagrożonych wodą gruntową

W przypadku niskiego MPWG, to znaczy nie przekraczającego 1,4 grubości płyty nie jest potrzebny żelbetowy strop odwrócony, gdyż można wykorzystać ciężar własny posadzki jako balast przeciwdziałający wyłamaniu posadzki. Efekt balastowania posadzki istniejącej można też łatwo powiększyć dolewając na wierzch np. 10cm betonu B15 zbrojonego górą siatką o oczku 25cm ze stali żebrowanej średnicy 10mm. Aby nowo wylana warstwa współpracowała z istniejącą, należy w istniejącej posadzce wykuć otwory co 75cm i umocować w tych otworach zbrojenie kotwiące siatkę w istniejącej płycie. Po 7 dniach od wylania płyty można uszczelnić jej powierzchnię Hydrostopem-Mieszanką Profesjonalną, a po trzech tygodniach od wylania i wysuszenia posadzki jej styk ze ścianą można uszczelnić Hydrostopem-Zaprawą Wodoszczelną. Przy dodawaniu balastu należy pamiętać, aby nie popełnić błędu przy oszacowaniu MPWG.

Rysunek 4. Wykonanie warstwy balastowej na posadzce:
1-ściana betonowa, 2-istniejąca posadzka, 3-zagruntowanie pierwszą warstwą Wodoszczelnej Powłoki Hydrostop, 4-zbrojona nadlewka betonowa, 5-kotwa mocująca, 7-Wodoszczelna Powłoka Hydrostop, 8-cokół betonowy zbrojony, 9-wodoszczelny klin przyścienny.

Przykład:
W pomieszczeniu piwnicznym istnieje posadzka grubości 7cm=0,07m. Budynek stoi na gruncie piaszczystym, a na podstawie obserwacji wody w pobliskim rowie melioracyjnym wyliczono
MPWG = 0,35m.
Aby uzyskać efekt posadzki balastowej należy dolać posadzkę 11cm, gdyż
P = (0,35-0,11)*1000 - (0,07+0,11)*1400 = ~0
Wartość 0,11m występuje dwukrotnie, gdyż po dolaniu posadzki MPWG zmniejsza się, bo jest liczone od innego poziomu. Tak więc w tym przypadku kosztem utraty 11cm wysokości pomieszczenia uzyskano balastową płytę o wytrzymałości na parcie słupa wody do 35cm względem pierwotnego poziomu posadzki.