Jeśli budynek stoi na gruncie gliniastym i w niewielkiej odległości znajduje się miejsce, gdzie można grawitacyjnie odprowadzić wodę (np. do rowu melioracyjnego, rzeki lub jeziora, do studni chłonnej wybudowanej w pokładzie piasku), to można w niektórych sytuacjach wybudować drenaż wokół budynku, aby obniżyć parcie wody na posadzkę. Budowa drenaży przedstawiona jest w książkach techniczno-budowlanych. Tu zaprezentowany będzie jedynie prosty wariant budowy drenażu.

Dla zbudowania poprawnie funkcjonującego drenażu potrzebne są:

Rysunek 1. Przykładowa konstrukcja drenażu i uszczelnień: 1. Zasypka wykopu piachem niezaglinionym. 2. Rura drenarska umieszczona w otulinie filtracyjnej (włókno kokosowe lub geowłóknina).
Dodatkowo dla zwiększenia skuteczności izolacji: 3. Folia budowlana w roli ekranu zmniejszającego wnikanie pary wodnej do podziemnej części budowli i tynk chroniący styropian. 4. Styropian docieplający ściany, aby w zimie nie skraplała się na nich woda. 5. Wydłużone spusty rynnowe, aby woda z dachu nie nasączała bezpośrednio ścian fundamentowych. 6. Izolacja pionowa oraz obok w otworach izolacja pozioma z Hydrostopu-Iniekcyjnego. 7. Klin wodoszczelny. 8. Powłoka uszczelniająca z Hydrostopu-Mieszanki Profesjonalnej. 9. Uwidocznione na rysunku zbrojenie posadzki. Dodatkowo pokazana jest opaska betonowa wokół budynku dla zmniejszenia ilości wnikającej wody opadowej bezpośrednio przy murze. Stosuje się również studzienki rewizyjne drenażu (nie pokazane na rysunku).

Na podłączenie do kanalizacji burzowej należy uzyskać pozwolenie, natomiast podłączanie się do kanalizacji ścieków komunalnych jest zabronione. Budowanie drenaży uzasadnione jest właściwie tylko wokół budynków o ścianach fundamentowych wymurowanych z materiałów ceramicznych tak, aby cegła nie stała w wodzie ani nie była silnie namoczona, gdyż w naszym klimacie przemarzanie gruntu grozi rozsypaniem się fundamentu z materiałów nieodpornych na zamarzanie.