Przelew jest zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem słupa wody. W każdej budowli istnieje naturalny przelew przez okienko piwniczne, kratkę wentylacyjną lub przez próg zejścia do piwnicy. Przelew taki zadziała na terenach zagrożonych powodziowo, gdyby zdarzyła się powódź.
W budowlach można instalować przelewy nie dopuszczające do nadmiernego wzrostu ciśnienia pod posadzką w piwnicy, co w sytuacji braku funduszy lub miejsca na pogrubienie posadzki może być akceptowalnym rozwiązaniem.

Dla zbudowania poprawnie funkcjonującego przelewu potrzebna jest: 1. Podsypka z grubego piasku lub żwiru pod posadzką umożliwiająca swobodny przepływ wody i wyrównanie ciśnień. 2. Posadzka betonowa zazwyczaj zbrojona. 3. Rurka przelewowa. Rurka wystaje nad posadzkę zazwyczaj na wysokość1,4 raza grubości płyty posadzkowej, chyba że płyta wytrzyma większe ciśnienie wody. Rurka może pobierać wodę bez piachu z kawałka rury drenarskiej. 4. Zagłębienie na wodę wypływającą z przelewu takie, aby można było wstawić doń pompę z włącznikiem automatycznie uruchamiającym wypompowywanie poza budynek w sytuacji nagromadzenia się wody w tym zagłębieniu. 5. Pompa.

Budowanie przelewów w podziemiach radzimy traktować jako ostateczność, gdyż ich eksploatacja w długofalowym rozrachunku oznacza koszty i kłopoty, ponieważ trzeba zbudować przelew i kupić pompę, pompa pobiera prąd w czasie opadów deszczu, trzeba się liczyć z zatkaniem przelewu lub uszkodzeniem pompy (rdzewienie), o czym użytkownik pomieszczenia dowie się po zalaniu tego pomieszczenia. Nadto myśl o tym, czy przypadkiem pompa nie zacięła się w czasie ulewy spędza użytkownikowi pomieszczenia sen z oczu.