Obliczenie parcia wody na posadzkę od spodu

Wysokość MPWG liczona w metrach względem wierzchu posadzki umożliwia wyznaczenie siły nacisku wody gruntowej na posadzkę od spodu. Nacisk ten jest w całości przejmowany przez płytę betonową grubości H. Jako H brana jest grubość płyty betonowej uszczelnianej (zazwyczaj ostatniej wylewanej warstwy betonu), a nie na przykład grubość niezwiązanej warstwy chudego betonu pod papą pod właściwą płytą posadzkową. Przy wyliczeniu wypadkowego nacisku uwzględnia się ciężar własny płyty. Niech MPWG oraz H będą wyrażone w metrach. Wtedy wypadkowy nacisk P w kilogramach na 1m2 płyty oblicza się ze wzoru:

P = MPWG*1000 - H*1400

Przykład:
W pomieszczeniu piwnicznym 3 na 3 metry istnieje posadzka niezbrojona grubości 7cm=0,07m. Budynek stoi na gruncie słabo przepuszczającym wodę, przy czym posadzka w tym pomieszczeniu znajduje się na głębokości -2,7m w stosunku do poziomu parteru (piszemy znak minus bo jest poniżej), a poziom gruntu znajduje się - 0,8m od poziomu parteru. Wtedy
MPWG = -0,8 - (- 2,7) = 1,9m. Wysokość maksymalnego poziomu słupa wody gruntowej nad posadzką wynosi więc 1,9m. Stąd wypadkowy nacisk na 1m2 płyty
P = 1,9 *1000 - 0,07*1400 = 1900 - 98 = 1802 kg/m2
Biorąc pod uwagę powierzchnię 3*3 = 9m2 i siłę 1802 kg/m2 maksymalny nacisk na całą posadzkę wyniesie ponad 15 ton. Łatwo mogą przewidzieć osoby z doświadczeniem budowlano-konstrukcyjnym, że istniejąca płyta posadzkowa nie wytrzyma i wymaga pogrubienia i dozbrojenia, ewentualnie wykonania przelewu.

 

Określenie konsekwencji wyznaczonego maksymalnego parcia wody:


Jeśli posadzka nie wytrzymuje zakładanego MPWG, to trzeba ją wymienić lub wzmocnić albo dodać balast. Wymiana oznacza usunięcie starych warstw i wybudowanie nowej zbrojonej posadzki w formie żelbetowego stropu odwróconego. Wzmocnienie posadzki oznacza wykonanie takiego stropu nad istniejącą posadzką, co oznacza zmniejszenie wysokości użytkowej pomieszczenia. Dodanie balastu polega na wylaniu dodatkowego betonu, co zwiększa wartość H we wzorze na nacisk wypadkowy P.

 

Komentarz:
Wymiana płyty posadzkowej w podziemiach może stanowić znaczny koszt  prac związanych z uszczelnianiem i zazwyczaj jest to największa kwota na liście składowych kosztów prac hydroizolacyjnych.