Maksymalny Poziom Wody Gruntowej

Maksymalny Poziom Wody Gruntowej nad posadzką w pomieszczeniach podziemnych (tutaj w skrócie MPWG) decyduje o sile parcia wody na posadzkę od spodu. Niestety problem parcia wody bywa często bagatelizowany. Nawet firmy handlujące materiałami uszczelniającymi wprowadzają często swoich klientów w błąd, co prowadzi do braku skuteczności wykonanych izolacji.

Wyznaczenie maksymalnego poziomu wody gruntowej:
  • W gruncie nie przepuszczającym wody przy braku drenażu MPWG = najwyższy_punkt_otaczającego_gruntu - wierzch_posadzki. Innymi słowy należy różnicę wysokości między gruntem przylegającym do budynku a wierzchem betonowej posadzki w piwnicy. Wartość tą należy wyrazić w metrach.
    Ta szczytowa wielkość słupa wody występuje w momencie silnych opadów deszczu napełniającego przestrzeń pomiędzy zewnętrznymi ścianami fundamentowymi a gruntem, przy czym wartość MPWG można zmniejszyć przez stosowanie zabiegów opisanych w dalszej części tego opisu.
  • W przypadku sprawnie działającego drenażu MPWG = najwyższy_punkt_rury_drenarskiej - wierzch_posadzki
  • W przypadku gruntów piaszczystych wysokość lustra wody gruntowej nad posadzką można określić na podstawie maksymalnego poziomu wody w pobliskim rowie lub studni obserwowanego w ciągu wielu lat. MPWG może zostać określony w ekspertyzie gruntowej pod planowanym budynkiem.
  • MPWG określone w ekspertyzie gruntowej należy traktować z dużą ostrożnością z kilku powodów: 1. Ekspertyza jest zawsze wykonywana przed postawieniem budynku, a gdy budynek już stoi, to czasem istotnie wpływa na warunki wodne; 2. Ekspertyza praktycznie uwzględnia stan statyczny w momencie dokonywania pomiarów, a w okresach nasilonych opadów poziom wody gruntowej w obecności ilastych przewarstwień gruntu może zostać znacznie zaburzony; 3. Jeśli budynek jest obsypywany przypadkowym gruntem, to mogą przy ścianach powstawać "soczewki wodne" lokalnie stwarzające dużo wyższy poziom wody.
  • Na terenach zagrożonych powodziowo MPWG = najniższy_otwór_przelewu_wody - posadzka gdzie otwór przelewu jest to zazwyczaj wysokość progu drzwi wejściowych na parterze
  • Jako MPWG zdecydowanie nie należy przyjmować poziomu wody napełniającej podziemia. Jest to częsty błąd niedoświadczonych właścicieli nieruchomości, którzy nie obserwują MPWG, tylko pewien zmniejszony poziom wody wewnątrz budynku w okresach intensywnych opadów.

Po wyznaczeniu MPWG można oszacować siłę nacisku wody na posadzkę w podziemnej części budowli.